Menu

Producent artykułów higienicznych DUNCAN – O Firmie

Dzięki stałemu rozwojowi technologicznemu i rozsądnym inwestycjom nasza firma jest przystosowana do wymagań UE. Produkcja artykułów higienicznych  powiększa się dzięki technologii i dotacjom unijnym. W kwietniu 2017 zakupiliśmy maszynę produkującą ręczniki papierowe, czyściwa przemysłowe. Reagujemy na nowe trendy i skutecznie konkurujemy z innymi markami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Producent ręczników papierowych, czyściwa przemysłowego DUNCAN wspiera społeczność lokalną, między innymi: szkoły, ośrodki pomocy, domy dziecka oraz placówki dla bezdomnych w ręczniki papierowe, czyściwo przemysłowe. Staramy się zawsze by była to pomoc, która przynosi realne efekty na poprawę sytuacji w danej placówce.